Projecte EngagementEl projecte Engagement desenvoluparà tecnologies que fomentin la interacció amb els públics dels continguts exhibits en els museus, enriquits a partir de l’anàlisi de dades que generen les seves visites i oferint noves lectures i experiències.

El projecte desplega la noció de museu expandit, entès com una estratègia basada en singularitzar i personificar l’experiència del visitant, multiplicar els relats i desbordar els límits espacials i temporals del museu creant un ecosistema de continguts digitals a la seva disposició.


0bjectius:

Personalització de l'experiència

Generació de nous mecanismes i instruments o dispositius que afavoreixin la personalització de l’experiència de cada usuari al museu, en funció dels seus interessos, gustos, tradicions o backgrounds culturals.

Nou model de gestió

Creació d'un model de gestió que després pugui ser aplicable en altres institucions museístiques, evitant la segmentació dels departaments a partir d’un major coneixement dels usuaris.

Resultats esperats

  • Millora de l’oferta cultural i l’experiència viscuda pel públic dels museus.
  • Diversificació i increment de l’afluència i fidelització del públic.
  • Creació d’un model de dinamització de visites que sigui exportable a altres museus i centres expositius.
  • Millora del coneixement de l’experiència dels públics en les visites per a una major personificació de l’experiència en els seus entorns digitals.
  • Definició d’un protocol de funcionament intern perquè la interacció dels públics i l’anàlisi de les seves traces digitals reverteixi en la millora dels processos de creació de continguts i la presa de decisions en els museus.
  • Increment de l’activitat i els ingressos de les entitats que incorporin aquest model.
  • Increment de l’activitat econòmica de les empreses proveïdores de nous formats creatius i de serveis tecnològics, amb l’ocupació derivada per l’aplicació progressiva del model.
  • Amb la recopilació de les dades, proposició d’un nou model de procés d’organització centrat en l’Engagement, que pugui servir i ser aplicable a altres museus i centres culturals.

Empreses i entitats participants:

Empresa/entitat líder:

Universitat Pompeu Fabra

ComunitatMedia

Privacy Preference Center