Projecte EDvidenceEl projecte EDvidence impulsarà un sistema de gestió destinat a reforçar els processos d’innovació i organització dels agents de l’educació i la cultura que permeti desenvolupar noves iniciatives pedagògiques de caràcter empresarial i/o institucional.


0bjectius:

Nou entorn de co-col·laboració

Crear i dinamitzar un entorn inèdit de coparticipació entre les institucions educatives i les empreses del sector pedagògic (Spread-Eds).

Nou model d'innovació

Generació d'un ecosistema en què les tasques docent, de recerca i de transferència tinguin un paper en la transformació del sector educatiu i cultural.

Resultats esperats

  • Proveir un sistema de gestió d’empreses per a la demanda de transformació del sistema educatiu.
  • Crear i dinamitzar un entorn inèdit de coparticipació entre les institucions educatives i les empreses del sector pedagògic (Spread-Eds).
  • Generar metodologies i processos per a l’impuls d’iniciatives empresarials emergents en l’àmbit educatiu.
  • Desenvolupar noves propostes i solucions innovadores d’acord a les demandes dels nous paradigmes educatius.

Empreses i entitats participants:

Empresa/entitat líder:

Universitat Pompeu Fabra

ComunitatMedia

Privacy Preference Center