Sobre la Comunitat RIS3CAT Media

Què és?

És  una  agrupació  d’empreses i d’agents que impulsa un pla d’actuacions d’R+D+i en l’àmbit sectorial de les industries culturals i basades en l’experiència.

Està integrada per empreses i entitats de les indústries culturals i creatives (ICC) i del  sistema de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) de Catalunya que van començar a treballar conjuntament el 2015.

A finals del 2019, la Comunitat ha estat acreditada i ha obtingut el cofinançament d’ACCIÓ per impulsar el seu pla d’actuacions durant el període 2020 – 2023.

El desplegament del Pla d’actuacions de la Comunitat és una oportunitat extraordinària per a potenciar el desenvolupament d’activitats de R+D+I en les ICC.

Amb les seves activitats, la Comunitat ha de contribuir activament a situar Catalunya com referent internacional en el desenvolupament d’estratègies d’impuls de la innovació basada en la intersecció de ciència, tecnologia, creativitat i societat.


Reptes i oportunitats

Per donar resposta a aquests reptes, el pla d’actuacions de la Comunitat s’ha articulat en dos grans eixos estratègics d’intervenció amb els objectius que s’assenyalen:

Impulsar la recerca i la innovació en les ICC

  • Millorar l’eficiència i l’eficàcia en la producció i distribució de continguts culturals i creatius.
  • Desenvolupar nous formats creatius (d’experiència, d’aprenentatge, de comunicació empresarial...).
  • Avançar en la recerca de noves metodologies de coneixement i interacció amb els usuaris.

Impulsar del desenvolupament econòmic, social i cultural

  • Millorar la competitivitat de les ICC tot potenciant la R+D+I en aquestes activitats.
  • Impulsar la creativitat com a factor d’innovació d’altres sectors d’activitat tot reforçant el paper dels serveis creatius en l’economia i la societat.