Projecte IDENTI@RTEl projecte IDENTI@RT desenvoluparà una plataforma distribuïda i descentralitzada que permetrà als artistes, creadors i dissenyadors registrar la seva obra en suport digital garantint-ne l’originalitat, la integritat i els seus drets de forma segura i eficaç, mantenint alhora un registre de les transaccions associades a aquesta.

La plataforma permetrà mantenir una base de dades neutra per a la gestió del copyright d’obres creatives que possibilitarà co-crear, exposar, comercialitzar, llicenciar i distribuir les obres a clients potencials a través d’un nou canal, un nou mercat virtual revolucionari i disruptiu, mitjançant el blockchain i nous enfocs de Distributed Ledger Technologies.


0bjectius:

Verificació del creador

Desenvolupament d'una plataforma que permeti la verificació de la identitat del creador a través de contractes intel·ligents gestionats per la tecnologia DLT, que garanteix l'originalitat i salvaguarda la propietat de les obres.

Millora de l'experiència d'usuari

Creació d'un entorn segur i fiable que proporcioni nous estàndards en matèria de propietat, transaccionalitat i valoració d'obres digitals per aconseguir una major escalabilitat i creixement en el sector.

Resultats esperats

  • Creació de mètodes i tecnologies per a la gestió del valor dels actius digitals que contenen creació.
  • Plataforma online per al registre i la compra/venta d'obres creatives digitals mitjançant la utilització de les tecnologies Distributed Ledger Technologies i Smart Contracts.
  • Desenvolupament de casos d’ús específics dins la plataforma per a pintura digital, disseny industrial i reproduccions de música i música escrita.
  • Publicació d’almenys dues patents resultants de la recerca feta dins el projecte en tècniques de definició de la unicitat en obres creatives ‐ sistemes de registre distribuït en xarxa, i d’objectes autopreservables per a la preservació de valor dins de la internet del valor.
  • Creació d’una empresa per a la futura comercialització de la plataforma desenvolupada.

Empreses i entitats participants:

Empresa/entitat líder:

Connociam

ComunitatMedia

Privacy Preference Center