Qui som

Participants

Entitat coordinadora

Realitza els activitats d’interès estratègic per al conjunt de la Comunitat aprovades pel Comitè executiu:

 • Activitats de dinamització de la Comunitat per:
  • Garantir la col·laboració i l’alineament entre projectes de la Comunitat.
  • Establir relacions amb altres agents de les ICC de el sistema d’R+D+I que no estan en la Comunitat, i explorar línies de col·laboració futura.
  • Incentivar la generació de noves oportunitats.
  • Organitzar activitats formatives i divulgatives per promoure la innovació en les ICC segons la visió de la Comunitat.
 • Activitats de participació en esdeveniments.
 • Relació amb entitats i institucions.

Coordina les activitats de la Comunitat (comunicació, suport als òrgans de govern…).

Comitè estratègic

Associacions empresarials i industrials que formen part del Comitè estratègic

Departaments o agències públiques que formen part del Comitè estratègic